Kurs

Førstehjelpskurs :

– Kurs i grunnleggende førstehjelp – Kurset går over ca 3 timer, og omhandler blant annet egensikkerhet og varsling, kjeden som redder liv, pasientundersøkelse, brudd, behandling av blødninger, opptreden og tiltak ved trafikkulykke, bevisstløs pasient og hjertestans.

– Hjertestarterkurs(DHLR) – Kurset går over ca 4 timer avhengig av antall deltakere, og innebærer mye praktisk trening. Hvert år dør årlig over 3000 mennesker av hjertestans utenfor sykehus i Norge. Rask og korrekt behandling med HLR (hjerte-lunge-redning) og DHLR (hjertestarter) økersjansen til å overleve betraktelig.